loader image
"dizajni nuk është vëtëm disa butona në photoshop"

dizajn grafik

Unë shpalosi kreativitetin tim që biznesi juaj të duket sa më profesional!

Dizajni grafik hynë në llojin e arteve i cili shfrytëzohet me kombinimin e tipografisë, ilustrimit, fotografisë dhe shtypit, me të cilën me kombinim vizual, prezanton ndonjë ide apo porosi, me qëllim të informimit, vërtetimit apo edukimit.

Përmbajtje në rrjetet sociale

LOGO

Scroll to Top